Skiing Iran (on/off piste) ski touring, Dizin Piste, Adventure travel

ski touring,skiing iran, dizin piste, back-country skiing,on piste ski